Search This Blog

Thursday, March 20, 2008

દિલના દર્દો ને દેખાડી શક્તો નથી


દિલના દર્દો ને દેખાડી શક્તો નથી
પણ આ ઉઝરડા સંતાડી શકતો નથી

હસીને કરૂં છું ભલે હું વાતો
પણ આ આંસુને રોકી શક્તો નથી

આંખ બંધ કરૂં ને યાદ આવે છે એ
પછી તો આ આંખ ઉઘાડી શકતો નથી

વિતેલી ક્ષણોએ ઘેરી લીધો છે મને
હવે આગલી ક્ષણમા વધી શક્તો નથી

શમા એ એવો દઝાડી દીધો છે
આ પરવાનો હવે ઢળી શક્તો નથી

કા‍ચની જેમ ખુંચે છે "સપન"
આ દર્દના આંસુ વહાવી શક્તો નથી

=:=:=: સપન :=:=:=
૨૦.૦૩.૨૦૦૮