Search This Blog

Thursday, October 29, 2009

તારી યાદ...


યાદ તારી આવે એ માટે બહાનાની જરૂર નથી.
તને યાદ કરવા કોઈ ખાસ દિવસની જરૂર નથી.
એક શ્વાસ લઊં ને તું યાદ આવી જ જાય છે...
તને ભુલવા મારે ફક્ત શ્વાસ લેવાની જરૂર નથી.

:: સપન ::
૨૭.૧૦.૦૯

Friday, October 23, 2009

ડાઘ રહી જાય છે..


ઘડીયાળની રેતની જેમ સમય સરી જાય છે.
હ્રદય પર પડેલા ઝખમના ડાઘ રહી જાય છે.

સાગરને મળવા નીકળી છે અલ્લડ નદી
ક્યારેક ઝરણુ બનતી એ અલ્લડ નદી
ક્યારેક પત્થરને સ્પર્ષતી એ અલ્લડ નદી
પત્થરને પણ પ્રેમમાં પાડતી અલ્લડ નદી

નદી તો બસ પોતાની જ રાહ પર વહેતી જાય છે.
પણ એના નિશાન તો પત્થર પર પણ રહી જાય છે.

ઘડીયાળની રેતની જેમ સમય સરી જાય છે.
હ્રદય પર પડેલા ઝખમના ડાઘ રહી જાય છે.

:: સપન ::
23-10-2009