Search This Blog

Monday, August 27, 2007

આ સપનની શાયરી તું છે


ખીલતા ગુલાબની ગરીમા તું છે
ઉગતા સુરજની લાલીમા તું છે
નીશાના ચાંદની ચાંદની તું છે
સપનની શાયરી તું છે


મંદીરના દિપકની જ્યોતી તું છે
સમુંદરના છીપનું મોતી તું છે.
નારીના શૃંગારની સાદગી તું છે
સપનની શાયરી તું છે.


અંતરના ઊંડા પ્રેમનો ચીતાર તું છે
સૃષ્ટિની સુંદરતાનો આધાર તું છે
ગુલાબની કોમળ પાંખડી તું છે
સપનની શાયરી તું છે.


=== સપન ====

No comments: