Search This Blog

Saturday, April 5, 2008

હવે તો પીવા દે...સુરાલયમાં સાકીને હવે તો જવા દે.
દારુમાં ઘોળી થોડા ગમ હવે તો પીવા દે.

બે બુંદ આંસુના ભળશે, જામ વધુ નશીલો થાશે..
આ આંખોથી દર્દને હવે તો વહેવા દે.

મદીરાના પ્યાલામાં દેખાશે એમનો ચહેરો..
એ મદીરાને મનભરી હવે તો માણવા દે.

દિલના ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યાં છે એમણે..
એની વેદના ને જામમા હવે તો ઉતરવા દે.

તુટેલા "સપન" ના ટુકડા થોડા ઉમેર તેમા..
આ નશામાં વધુ મદહોશ હવે તો થવા દે.

=:=:= સપન =:=:=
૨૭.૦૩.૨૦૦૮

2 comments:

Kazilar said...

SECURITY CENTER: See Please Here

Dumuro said...

See Please Here