Search This Blog

Friday, October 23, 2009

ડાઘ રહી જાય છે..


ઘડીયાળની રેતની જેમ સમય સરી જાય છે.
હ્રદય પર પડેલા ઝખમના ડાઘ રહી જાય છે.

સાગરને મળવા નીકળી છે અલ્લડ નદી
ક્યારેક ઝરણુ બનતી એ અલ્લડ નદી
ક્યારેક પત્થરને સ્પર્ષતી એ અલ્લડ નદી
પત્થરને પણ પ્રેમમાં પાડતી અલ્લડ નદી

નદી તો બસ પોતાની જ રાહ પર વહેતી જાય છે.
પણ એના નિશાન તો પત્થર પર પણ રહી જાય છે.

ઘડીયાળની રેતની જેમ સમય સરી જાય છે.
હ્રદય પર પડેલા ઝખમના ડાઘ રહી જાય છે.

:: સપન ::
23-10-2009

2 comments:

shah said...

Khub Saras

POONAM said...

નદી તો બસ પોતાની જ રાહ પર વહેતી જાય છે.
પણ એના નિશાન તો પત્થર પર પણ રહી જાય છે.

kyaa baat he..goood1.