Search This Blog

Wednesday, August 29, 2007

"મોતની મદિરા"


હસતા મુખને જોઈ છે સહુ કોઈ
પણ દિલની દુનિયામા કોઈ ડોકાતુ નથી

દિલ તો રડે છે પોક મુકીને
પણ આંખોથી આંસુ છલકાતું નથી

કીચડમા ઉભું છે ત્યાં સુધી તો
કમળની સુમનને પણ કોઈ સુંઘતું નથી,

લાગી છે ભીડ આસપાસ સ્વજનોની
પણ પોતાનું અહી કોઈ દેખાતું નથી

દોડી ને આવે છે સહુ કોઈ એ મયખાને
એક બુંદ જામનું જ્યાં રેલાતું નથી

મહેફીલમા મળીને બેસવું છે સહુ કોઈએ,
પણ એકલતાથી કોઈને મળાતું નથી

વાહ - વાહ કરી પાડે તાળી સહુ કોઈ
પણ 'સપન'ના દર્દે કોઈ પીડાતું નથી

જિંદગીને ઘોળીને પી જાય છે સહુ કોઈ
આ મોતની મદિરા કોઈ પીતું નથી...

==== સપન ====

No comments: