Search This Blog

Sunday, December 9, 2007

આયના જેવુ અંગ અને સોના જેવો રંગ


આયના જેવુ અંગ અને સોના જેવો રંગ
કુદરતે રચ્યો છે શું મજાનો સંગ !

ફુલ જેવા વદન પર સંગીત જેવુ સ્મીત
હારી જાઉં દિલ અને મેળવી લઉં હુ જીત

સુરાલય જેવી આંખો મા સુરા છે અમાપ
એક બુંદનો નશો ને રહે જીવનભરનો વ્યાપ

હંસલા જેવી બોલી અને કોયલ જેવો કંઠ
દિલના તાર છંછેડતો જાણે એક તંત

ભમ્મર કાળા વાળ ને તડકા જેવુ રૂપ,
સપનને ખુટે શબ્દો, એવુ સુંદર સ્વરૂપ

=:=:= સપન =:=:=
તા. ૦૯-૧૨-૨૦૦૭

No comments: