Search This Blog

Friday, January 8, 2010

મંજુર છે...
તુ શરૂઆતને અંત કહીશ, મંજુર છે.
તુ શયતાનને સંત કહીશ, મંજુર છે.
બસ તુ મને અપનાવી લે..
પછી તુ કોઈ પણ શરત મુકીશ મંજુર છે.

આમ જ કોઈ ધરી દે અમૃતનો સાગર, નથી જોઈતો.
તુ પ્રેમથી બે બુંદ ઝેર આપીશ, મંજુર છે.

હવે ડંખે છે મને ફુલોની સેજ પણ તારા વિના.
તારી સાથે તો બાણ શૈય્યા પણ મંજુર છે.

તુ શરૂઆતને અંત કહીશ, મંજુર છે.
તુ શયતાનને સંત કહીશ, મંજુર છે.
બસ તુ મને અપનાવી લે..
પછી તુ કોઈ પણ શરત મુકીશ મંજુર છે.

=:=: સપન :=:=
૦૮.૦૧.૨૦૧૦

No comments: