Search This Blog

Friday, January 22, 2010

ફેર શું ??પ્રેમ કર્યો છે મે એને, પછી એણે તોડેલા વચનના વેર શું ?
એને આપેલું વચન જો હું પણ તોડું, તો અમારા બન્નેમાં ફેર શું ?

=:=: સપન :=:=
૨૧.૦૧.૨૦૧૦

=======================================================
મારી ઉપરોક્ત રચનાના પ્રતિ કાવ્ય રૂપે નિશાંત ભાઈ દ્વારા
નીચેની સુંદર રચના મળી;
જે બદલ હું એમનો આભારી છું.
=======================================================

પ્રેમ એ તો પ્રેમ હોય છે, તેમાં કોઈ વચન શું કે વેર શું???
કઈ મજબૂરીમાં તોડી'તી, આપેલી એ યાદી વચનોની,
જો તમને એ જાણ થાય તો, મારા એ પ્રેમનું શું ???
"નિર્ઝર" બેવફા બનીને રહેશે, આખી ઝીંદગીમાં આપની,
જો આપને એ જણાવી જ દઉં, તો આપણા બંનેમાં ફેર શું???

નિશાંત ગોર "નિર્ઝર"

1 comment:

Rajani Tank said...

પ્રેમ કર્યો છે મે એને, પછી એણે તોડેલા વચનના વેર શું ?
એને આપેલું વચન જો હું પણ તોડું, તો અમારા બન્નેમાં ફેર શું ?

--જબદસ્ત શેર...વાહ